S Vašou podporou prinesieme viac pomoci

Dar pre Občianske združenie Motor-Car

2 % pre Občianske združenie Motor-Car

INŠTRUKCIE:

Otvorte aplikáciu internet bankingu vo Vašom smarfóne. Priamo v aplikácií nájdite možnosť zosnímania QR kódu. Vyberte QR kód na základe výšky príspevku, pre ktorý ste sa rozhodli. 

Ak nás chcete podporiť inou sumou, aj po zosnímaní ktoréhokoľvek QR kódu jednoducho príspevku prepíšte. 

Poukázaním 2 % z daní môžeš podporiť činnosť nášho občianskeho združenia.

AK SI ZAMESTNANEC
o 15.02.2022 požiadaj zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Následne vyplň tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

do 30.04.2022 je potrebné obidve tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou na ktorýkoľvek daňový úrad. 

AK SI FYZICKÁ OSOBA (FO)
vyplň daňové priznanie (ďalej len „DP“) typu A alebo B. Priamo v DP sa uvádzajú údaje o prijímateľovi (IČO a Názov) a o výške poukázanej sumy (2 % z dane).

termín elektronického prípadne písomného podania DP na DÚ a tiež zaplatenia dane je do 31.03.2022, prípadne do 30.06.2022, pokiaľ je podanie DP daňovníkom odložené.

AK SI PRÁVNICKÁ OSOBA (PO)
vyplň údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (1 % alebo 2 % z dane) priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby.

termín podania DPPO na DÚ a tiež zaplatenia dane je do 31.03.2022, prípadne do 30.06.2022, pokiaľ je podanie DP daňovníkom odložené.

ĎAKUJEME