O NÁS

V živote zažívame rôzne situácie. Tie veselé si dlho pamätáme a radi na ne spomíname. Sú však aj také, na ktoré chceme najradšej zabudnúť. Častokrát ich nevieme sami vyriešiť a pomoc by bola veľmi vítaná. Kde ju však nájsť? Určite sami, či už z vlastnej skúsenosti alebo zo svojho okolia, takéto prípady poznáte.

Možno ste boli priamo požiadaní o pomoc, ale vo vašich silách nebolo možné zabezpečiť adekvátnu pomoc. V týchto chvíľach k Vám prichádza smútok a frustrácia. Takéto situácie a pocity zažívame rovnako aj my. Dlho sme premýšľali, ako sa vysporiadať s touto situáciou, keď navyše ľudí, ktorí potrebujú pomoc, je stále viac.

Preto sme sa rozhodli založiť Občianske združenie Motor-Car

Ide o otvorené združenie fyzických a právnických osôb zriadené s cieľom vykonávať finančnú, materiálnu, sociálnu a právnu pomoc osobám v núdzi za účelom zlepšenia kvality ich života.

Keď sa pozrieme konkrétnejšie na jeho ciele, ide najmä o nasledovné činnosti:

  • pomoc pri závažných chorobách, v situáciách súvisiacich s ohrozením života, alebo potrebe naliehavej pomoci pri ťažkej životnej situácii
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
  • zabezpečenie dočasného bývania v prípade sociálnej núdze spôsobenej mimoriadnou situáciu
  • podpora kultúrnych, umeleckých a športových aktivít pre znevýhodnené skupiny